Hlavní zásady ochrany osobních údajů

OBLAST

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na shromažďování a používání osobních údajů zákazníků https://www.thenorthface.cz společností VF International Sagl (která provozuje tyto webové stránky a zodpovídá za marketingové činnosti společnosti VF) a místními dceřinými společnostmi společnosti VF (které jsou odpovědné za obchody, které s nimi uzavřete online nebo v obchodě).

více informací

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME

Osobní údaje, které nám poskytnete, shromažďujeme, když:

· používáte tuto webovou stránku (např. při otevření účtu, nahrávání obsahu atd.)

· účastníte/přihlásíte se k odběru našich marketingových aktivit (např. zpravodajů, věrnostních programů atd.)

· od nás nakupujete produkty (online nebo v obchodě)

· kontaktujete náš zákaznický servis

Také automaticky shromažďujeme určité informace o tom, jak tuto stránku používáte (např. IP adresu, počet návštěv, strávený čas atd.) a sdružujeme je za účelem měření a zlepšení fungování webových stránek.

více informací

K ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, abychom mohli:

· spravovat tyto webové stránky

· posílat vám marketingové materiály, umožnit vám účastnit se propagačních akcí, provádět průzkumy zákazníků a profilovat

· poskytovat a spravovat nákupy, provozovat zákaznický servis a reagovat na vaše požadavky

· zlepšovat produkty a služby

Vaše osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme obchodníkům mimo skupinu VF.

více informací

JAK DLOUHO VAŠE INFORMACE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro dosažení výše uvedených cílů. To může trvat až 10 let po skončení smluvního vztahu s vámi (promlčecí lhůta pro právní nároky ve většině zemí EHP), pokud neplatí kratší nebo delší doba uchovávání podle platných právních předpisů na ochranu údajů.

více informací

STRANY, SE KTERÝMI VAŠE ÚDAJE SDÍLÍME

Místní dceřiná společnost VF, od které nakupujete produkty, sdílí vaše osobní údaje s VF International Sagl pro marketingové účely (pokud to však vyžaduje zákon, žádáme vás o souhlas dříve, než tak učiníme).

Vaše osobní údaje sdílíme také s:

· jinými subjekty VF a třetími stranami, které nám pomáhají provozovat tyto webové stránky a poskytovat vám naše produkty a služby (tito příjemci jednají naším jménem a výhradně podle našich pokynů);

· třetími stranami v případě soudního řízení, žádosti soudů nebo orgánů, jiné právní povinnosti, potřebě bránit svá práva nebo v případě fúze, akvizice nebo převodu majetku.

Někteří z těchto příjemců dat se nacházejí mimo EHP, ale zaručujeme, že vaše osobní údaje zůstanou vždy odpovídajícím způsobem chráněny (pokud země určení není zemí, o níž Komise EU soudí, že nabízí odpovídající úroveň ochrany, kryjeme přenos údajů relevantními zárukami).

více informací

POVINNÉ A NEPOVINNÉ INFORMACE

Některé z vašich osobních údajů jsou nezbytné k dokončení nákupu nebo k poskytnutí služby, kterou od nás požadujete. Pokud odmítnete tyto osobní údaje poskytnout, znemožní nám to dokončit nákup nebo poskytnout požadovanou službu.

Poskytování osobních údajů pro účely průzkumu, marketingu a dalšího profilování je však nepovinné. Pokud odmítnete, nebude to mít žádný dopad na nákup ani poskytování požadované služby.

více informací

VAŠE PRÁVA

Svá práva vyplývající ze zákona o ochraně údajů můžete kdykoli uplatnit, včetně (pokud je to relevantní) práva na přístup, opravu, omezení, vymazání, námitky (včetně vznesení námitky kdykoli a zdarma proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu), práva na přenositelnost a práva na odvolání souhlasu. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

více informací

POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE

Některé informace na těchto webových stránkách jsou shromažďovány pomocí souborů cookie a dalších sledovacích technologií. Nastavení souborů cookie můžete spravovat prostřednictvím našeho nástroje nebo prohlížeče.

více informací

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, případně objekty nebo prvky kontrolované třetími stranami. K těmto prvkům nemáme přístup, ani je nemůžeme kontrolovat, takže vzhledem k těmto webovým stránkám odmítáme jakoukoliv odpovědnost.

více informací

JAK NÁS KONTAKTOVAT?

V případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí týkajících se používání vašich osobních údajů nebo domáhání se svých práv se můžete obrátit na naši kancelář pro ochranu osobních údajů na privacy_europe@vfc.com.