PRIVACY POLICY

Datum nabytí platnosti: Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány dne 27. března 2018 a jsou platné od tohoto data.

 

Obsah

 

Co je obsahem tohoto dokumentu? Co se stane s mými osobními údaji, když budu používat tyto webové stránky nebo jinak komunikovat se skupinou VF?

yto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují na veškeré shromažďování a zpracování osobních údajů prováděné:

(i)              při interakci s webovými stránkami www.thenorthface.co.uk (dále jen „web/webové stránky“) provozovanými společností VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Švýcarsko;

(ii)            ři nákupu produktu nebo při vyžádání jiných služeb od společnosti VF International Sagl nebo od kterékoli z jejích dceřiných společností (dále jen „my“ nebo „nás“ nebo „skupina VF“), ať už online na našich webových stránkách nebo offline v našich prodejnách, včetně případů, kdy se obracíte na naši zákaznickou službu pro poprodejní zákaznické služby nebo s konkrétními dotazy nebo žádostmi;

(iii)           když s vámi komunikujeme v rámci našich marketingových aktivit.

Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním nebo jiným způsobem poskytnutím vašich osobních údajů, například při návštěvě našich obchodů nebo při kontaktování našeho zákaznického servisu, potvrzujete, že jste si přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a že rozumíte způsobu, jakým shromažďujeme, zpracováváme, používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje, jak je zde popsáno.

Pro konkrétní činnosti zpracování potřebujeme váš souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů. Pokud budeme potřebovat váš souhlas, požádáme vás, než odešlete osobní údaje nebo použijete příslušné části webu, abyste elektronicky potvrdili, že souhlasíte s příslušnou činností zpracování, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, zaškrtnutím příslušných políček. Pokud takové políčko zaškrtnete a budete používat dané webové stránky, bude to znamenat, že souhlasíte s příslušnou činností zpracování osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Naše záznamy o vašem přijetí těchto Zásad ochrany osobních údajů, jejich datu a všech budoucích změnách těchto Zásad ochrany osobních údajů budou považovány za přesvědčivý a písemný důkaz vašeho souhlasu.

Také budete informováni o těchto Zásadách ochrany osobních údajů – a pokud konkrétní činnost zpracování vyžaduje váš souhlas, budete požádáni o souhlas – když budete kontaktovat náš zákaznický servis nebo poskytnete své osobní údaje v našich obchodech.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů, mimo jiné i se zákony přijatými v této věci Evropskou unií, jako je směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a se všemi zákony přijatými v členských státech EU, jakož i s příkazy a pokyny vydanými příslušnými orgány pro ochranu osobních údajů, pokud jsou použitelné, a Obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), kterým se doplňují vnitrostátní předpisy platné od 25. května 2018 (dále jen „zákony o ochraně osobních údajů“).

 

Kdo řídí zpracování mých osobních údajů? Kdo je za to zodpovědný?

Správcem osobních údajů (i), které jsou shromažďovány při používání těchto webových stránek (jiné než při nákupu zboží od nás), a (ii) které jsou shromažďovány pro naše marketingové a profilovací činnosti je: VF INTERNATIONAL S.A.G.L. – BRAND DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Švýcarsko. Další podrobnosti a informace, jak nás kontaktovat, naleznete v části Kontakt.

Společnost VF Europe BVBA se sídlem ve Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, Belgie, DPH BE 0405.039.138 RPM Antwerp Division Mechelen, působí jako zástupce společnosti VF International pro účely dodržování ochrany osobních údajů v Evropské unii.

Správcem vašich osobních údajů při nákupu zboží od nás je místní subjekt skupiny VF, který vám zboží prodává prostřednictvím našich webových stránek (pro online nákupy) nebo v obchodě (pro offline nákupy). Tento subjekt je také správcem osobních údajů, které poskytujete při interakci s našimi zákaznickými službami. Příslušná dceřiná společnost VF je uvedena na vašem nákupním dokladu. Seznam dceřiných společností VF, které působí jako správci údajů v každé zemi, najdete zde.  

Vezměte na vědomí, že jednotka VF, se kterou jednáte (a které poskytujete své osobní údaje), není vždy správcem osobních údajů. V následujících případech jedná subjekt VF, se kterým jednáte, jménem jiné jednotky VF (a předá jí vaše osobní údaje), která je skutečným správcem vašich osobních údajů:

-        místní dceřiná společnost VF, od níž nakupujete zboží, shromažďuje vaše osobní údaje – a pokud to vyžaduje zákon, vyžádá si váš souhlas s jejich používáním – pro účely marketingu a profilování jménem společnosti VF International Sagl, která je v této souvislosti správcem, jak je uvedeno výše;

-        Případně společnost VF Northern Europe Ltd nebo náš externí poskytovatel služeb Concentrix Services Bulgaria EOOD se sídlem na adrese 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulharsko, spravuje naše služby zákazníkům a spolupracuje s vámi jménem místní dceřiné společnosti VF, od které jste zakoupili zboží, která je v tomto kontextu správcem, jak je uvedeno výše.

Pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny VF lze kontaktovat prostřednictvím našeho Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese privacy_europe@vfc.com.

 

 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Automatické shromažďování informací na těchto webových stránkách

Zpracování vašich osobních údajů při pouhé návštěvě a prohlédnutí stránek je omezeno na tzv. data o prohlížení, konkrétně na údaje, jejichž přenos na stránku je důležitý pro fungování systémů odpovědných za správu stránky a komunikačních protokolů typických pro Internet. Data o prohlížení jsou například IP adresy zařízení, která používáte pro připojení k internetu, a další parametry vztahující se k vašemu zařízení a operačnímu systému.

V zásadě shromažďujeme a zpracováváme data o prohlížení, jako jsou výše uvedené údaje, a například počet návštěv a čas strávený na stránce, výhradně pro statistické účely a v agregované podobě pro účely měření a zlepšování fungování webu. Vzhledem k povaze samotných údajů o prohlížení mohou tyto údaje vést k identifikaci uživatelů, pokud jsou spojeny s údaji drženými třetími stranami; my však neshromažďujeme údaje o prohlížení za účelem jejich přiřazení konkrétním uživatelům, s výjimkou případů, kdy mohou být tyto údaje v rozsahu povoleném zákonem použity k posouzení případné zodpovědnosti za kybernetické trestné činy spáchané proti našemu webu nebo prostřednictvím našeho webu. 

Kromě toho jsou na našem webu určité informace shromažďovány pomocí souborů cookie a dalších technologií sledování, jak je popsáno v našich Zásadách používání souborů cookie, které jsou k dispozici na stránce Zásady používání souborů Cookie Policy. Aktivním uzavřením Banneru cookies webu a nastavením předvoleb cookies prostřednictvím našeho tool a ve vašem prohlížeči vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies a podobných technologií. Pokud nesouhlasíte s používám cookies tímto způsobem, je třeba, abyste odpovídajícím způsobem nastavili preference cookie ve svém prohlížeči. Svůj souhlas budete moci kdykoli odvolat a změnit nastavení souborů cookie. Zakážete-li soubory cookie, které používáme, může to mít vliv na fungování našich stránek pro vás. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

 

Informace, které nám dobrovolně poskytnete:

Shromažďujeme a zpracováváme:

1.     osobní údaje, které poskytnete při interakci s funkcemi webu, například při založení účtu nebo vložení vámi vytvořeného obsahu na naše stránky. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

-       vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo

-       vaše uživatelské jméno a heslo

 

2.     osobní údaje, které poskytujete , když se účastníte/přihlašujete k našim marketingovým aktivitám (ať už prostřednictvím našich stránek nebo v našich obchodech), například když se přihlašujete k odběru našeho zpravodaje (zpravodajů) nebo do poštovních seznamů nebo se účastníte propagačních akcí a jiných iniciativ, jako jsou věrnostní programy, soutěže a loterie atd. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

-       vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo

-       historie vašich nákupů

-       vaše pohlaví

-       vaše preference a zájmy

 

3.     osobní údaje, které nám poskytnete při nákupu zboží (ať už online nebo v našich obchodech). Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

-       vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo

-       historie zakoupených produktů

-       podrobnosti týkající se vaší transakce

 

4.     osobní údaje, které poskytnete při interakci s naším zákaznickým servisem, například při odesílání dotazů týkajících se produktu, sdělování zpětné vazby, kontaktování telefonického centra zákaznického servisu pro podporu nebo vyžádání konkrétní pomoci nebo služby od našeho zákaznického servisu. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

-       vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo

-       historie zakoupených produktů/p>

-       informace o důvodech, proč jste kontaktoval/a zákaznický servis

-       obsah vaší komunikace týkající se interakce se zákaznickým servisem (další informace o našich službách zákazníkům)

 

Pokud jste nám poskytli osobní údaje o jiné osobě, (například při použití funkčního e-mailu příteli, funkcí dárkového poukazu nebo jiných za jiným účelem) v rozsahu povoleném platnými zákony, potvrzujete tímto, že jste oprávněni nám tyto osobní údaje sdělit a že jste tuto osobu informovali o zpracování jejích osobních údajů pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v případě potřeby jste k němu získali její souhlas. 

 

Za jakým účelem jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:

1.     VF International Sagljako správce zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

a.     provoz a správa webu včetně:

-       poskytování služeb nebo funkcí, které požadujete na webu;

-       vytvoření účtu a správa odběru obsahu na webu;

-       zvyšování uživatelského komfortu a navigace při prohlížení webu;

b.     realizace marketingových aktivit pro skupinu VF, včetně: :

-       využití v přímém marketingu, včetně:

§  správy odběru našeho zpravodaje (zpravodajů), poštovních seznamů nebo věrnostních programů;

§  umožnění účasti v propagačních akcích a jiných iniciativách, jako jsou soutěže a loterie;

§  zasílání (s vaším souhlasem, který je volitelný) e-mailem nebo jinými prostředky elektronické komunikace, jako jsou SMS, MMS, fax atd. propagační informace a materiály o našich produktech a službách, o zvláštních akcích v oblasti cen, promo akcích a iniciativách, jako jsou věrnostní programy, akce, výstavy a veletrhy pořádané skupinou VF (ke které ZNAČKA patří) nebo kterých se skupina VF účastní;

-       průzkum (s vaším souhlasem, který je volitelný);

-       profilování (s vaším souhlasem, který je volitelný);

-       zlepšování našich produktů a služeb;

c.      pro jiné účely:

-       předcházení podvodům a

-       dodržení našich povinností podle platných zákonů, nařízení a právních předpisů komunity a posouzení a hájení zákonného nároku.

 

2.     Místní dceřiné společnosti VF, správci zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely:

a.      správa vašich nákupů zboží (online a v našich prodejnách):

-       zahrnuje veškeré činnosti související s nákupem zboží, například dodání zboží, vyúčtování, vrácení a výměnu zboží, přijímání náhrad, nákup a používání dárkových karet a elektronických dárkových karet, případně činnosti související s platbou, včetně použití poukázek;

b.     poskytování našich služeb zákazníkům (viz podrobnosti v části 3 níže), včetně:

-        poskytování poprodejních služeb;

-        reagování na vaše žádosti o informace, dotazy, připomínky a zpětnou vazbu;

-        interní školení a zlepšování našich zákaznických služeb;

c.      pro jiné účely:

-       předcházení podvodům a

-       dodržení našich povinností podle platných zákonů, nařízení a právních předpisů komunity a posouzení a hájení zákonného nároku.

 

3.     Další informace o našich službách zákazníkům

Naše služby zákazníkům alternativně řídí společnost VF Northern Europe Ltd nebo náš externí poskytovatel služeb Concentrix Services Bulgaria EOOD se sídlem na adrese 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofie, Bulharsko, který s vámi spolupracuje a poskytuje vám služby jménem místní dceřiné společnosti VF, od které jste zboží zakoupili. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, když se obrátíte na naši zákaznickou podporu a call centrum,, které s vámi mohou komunikovat prostřednictvím e-mailu, chatu a telefonu. Call centrum zaznamená vaše telefonní číslo za účelem zavolání zpět a uložení do našich systémů, abychom vám mohli poskytnout požadovanou podporu a informace. V některých případech může být hovor pro účely interního školení, kontroly kvality a ověření zaznamenán a e-maily mohou být uloženy v rozsahu povoleném platnými zákony. Budete vždy předem informováni o nahrávání komunikace a budete mít možnost odmítnout nahrávání, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro účely ověření ve vztahu k vašemu nákupu nebo z jiných důvodů povolených zákonem.

 

Jaké jsou právní základy pro zpracování mých osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu?

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat pro účely popsané v části „Pro jaké účely jsou mé osobní údaje zpracovávány?“ na některém z těchto právních základů:

§  Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pro podniknutí kroků před uzavřením smlouvy s vámi na vaši žádost (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR od 25. května 2018);

§  Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů našich přidružených společností nebo třetích stran, kde vaše zájmy, základní práva a svobody nemají před těmito zájmy přenost, (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR od 25. května 2018); oprávněné zájmy, které sledujeme, zahrnují zejména náš zájem řídit a udržovat smluvní vztah s vámi, odpovídat na vaše konkrétní požadavky, žádat vaši zpětnou vazbu za účelem zlepšení našeho webu a našich produktů nebo provádět jiné obecné marketingové činnosti.

§  Pokud je vyžadován váš výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu, budou vaše osobní údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR od 25. května 2018);

 

Jak dlouho budou moje osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje nejsou uchovávány déle, než je nezbytné k dosažení konkrétních účelů jejich zpracování popsaných v tomto dokumentu, pokud neplatí kratší nebo delší doba uchovávání podle platných zákonů.

 

Jsou mé osobní údaje v bezpečí?

Zavazujeme se chránit bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů. Přijímáme – a požadujeme, aby jakýkoli poskytovatel služeb a/nebo zpracovatel třetí strany zpracovávající osobní údaje naším jménem a podle našich pokynů přijal – vhodná technická [1]a organizační opatření, která zabrání ztrátě a zničení, i náhodnému, údajů, neoprávněnému přístupu k údajům, nezákonnému nebo nespravedlivému použití údajů. Kromě toho jsou informační systémy a softwarové programy nakonfigurovány tak, aby osobní a identifikační údaje byly používány pouze tehdy, když je to nezbytné k dosažení konkrétního účelu zpracování, který je občas požadován.

Zavádíme řadu pokročilých bezpečnostních technologií a postupů, které pomáhají chránit osobní údaje před výše uvedenými riziky. Například osobní údaje poskytované uživateli jsou uloženy na zabezpečených serverech umístěných na kontrolovaných místech. Pro přenos některých dat přes internet jsou navíc používány šifrovací techniky, jako je protokol SSL (Secure Socket Layer). 

Upozorňujeme však, že žádný elektronický přenos ani uchovávání informací nejsou 100% bezpečné. Navzdory bezpečnostním opatřením, která jsme zavedli na ochranu vašich osobních údajů, proto nemůžeme zaručit, že ke ztrátě, zneužití nebo změně údajů nikdy nedojde.

 

Kam se mé osobní údaje dostanou? Kdo jsou příjemci, kam se mé osobní údaje převádí a za jakými účely?

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím našich webových stránek, v rámci prodeje zboží v našich prodejnách a jako součást našich služeb zákazníkům jsou uloženy na serverech poskytovaných a spravovaných externím poskytovatelem úložišť a hostingu Rackspace Limited, se sídlem 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ, jehož servery jsou uloženy v Londýně ve Spojeném království. Některé osobní údaje shromážděné v rámci prodeje zboží v našich obchodech mohou být také uloženy lokálně v prodejně. Všechny tyto osobní údaje mohou být sdíleny s příjemci, jak je podrobně uvedeno níže.

Osobní údaje sdělujeme v mezích a za okolností uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, na základě vašeho výslovného souhlasu, pokud to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů:

1°.   Vaše osobní údaje budou v rámci naší organizace přístupné interním i externím pracovníkům, kteří k nim potřebují přístup z důvodu svých povinností ve vztahu k účelům zpracování uvedeným v tomto dokumentu.  Zajišťujeme, aby tyto osoby byly vázány příslušnými bezpečnostními opatřeními a dohodami o zachování mlčenlivosti.

2°.   Vaše osobní údaje mohou být přístupné také externímu poskytovateli služeb, kterého pověříme zpracováním osobních údajů v náš prospěch a na základě našich pokynů (jako zpracovatele). Mezi tyto zpracovatele patří:

  • CHYBĚJÍCÍ SEZNAM ZPRACOVATELŮ

§  externí poskytovatelé služeb, které můžeme požádat o poskytování odborných, technických a organizačních služeb potřebných pro správu našeho webu a související činnosti, jako je například prodej zboží a činnosti s ním spojené, správa funkcí nabízených webovými stránkami a iniciativ a služeb, ke kterým se můžete přihlásit a požadovat prostřednictvím webových stránek, a pro služby, které jsou nezbytně nutné pro dosažení jiných účelů zpracování uvedených v tomto dokumentu;

§  externí poskytovatelé služeb, na které se obracíme za účelem uzavření nákupních transakcí a zpracování plateb prostřednictvím naší platformy elektronického obchodu;

§  externí poskytovatelé služeb, kteří spravují a podporují náš web, příslušnou elektronickou obchodní platformu a všechny předprodejní a poprodejní činnosti, jako je zpracování objednávek, výkonnostní marketing, finanční služby, správa skladů a řízení vztahů se zákazníky;

Seznam těchto zpracovatelů s uvedením, kde se nacházejí, je na požádání k dispozici v naší kanceláři pro ochranu osobních údajů. Tito zpracovatelé jsou vázáni příslušnými smluvními závazky zajistit odpovídající bezpečnostní opatření na ochranu bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů.

3°.   Vaše osobní údaje mohou být předány také jiným společnostem skupiny VF v Evropském hospodářském prostoru, které zpracovávají osobní údaje jménem výše uvedených správců údajů. Seznam společností skupiny VF s uvedením místa, kde se nacházejí, je k dispozici /help/terms/lrd-companies.html nebo na požádání v naší kanceláři pro ochranu osobních údajů. Například společnost VF Europe BVBA poskytuje účetní a backofficové služby a společnost VF Northern Europe Ltd poprodejní zákaznické služby. Obě společnosti poskytují tyto služby jako zpracovatelé údajů správcům údajů uvedeným výše v části„Kdo kontroluje zpracování mých osobních údajů“.

4°.   Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny s institucemi, orgány státní správy, veřejnými subjekty, bankami a finančními institucemi, odborníky, nezávislými poradci, a to i v přidružené formě, obchodními partnery nebo jinými oprávněnými příjemci, jak to povolují platné zákony a předpisy, například v případě soudních řízení, žádosti příslušných soudů a orgánů nebo jiných zákonných povinností smějících k ochraně našich práv, majetku a webových stránek.

5°.   Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdělit třetím stranám v případě fúzí, akvizic, převodů jakéhokoli z našich aktiv, produktů, webových stránek nebo operací.

S výjimkou výše uvedeného nebudou osobní údaje sdíleny s třetími stranami, fyzickými nebo právnickými osobami, které s námi nesouvisejí nebo které pro nás nevykonávají obchodní, profesionální nebo technickou činnost.

Osobní údaje nebudou sdělovány třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely.

Veškeré přenosy osobních údajů se uskutečňují podle zásad zpracování uvedených výše v oddíle 3.

Výše uvedení příjemci se mohou nacházet v jiných zemích než v zemi, ve které byly osobní údaje původně shromážděny, přičemž je třeba poznamenat, že vaše osobní údaje budou v zásadě předávány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru nebo do jiných zemí, které Komise EU uzná za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

V případě, že některý z výše uvedených příjemců sídlí v zemi mimo EHP, na kterou se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, a proto neposkytuje stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako v EHP, zavedeme příslušná ochranná opatření, mimo jiné včetně příslušných dohod o předávání údajů založených na standardních smluvních doložkách Komise EU pro předávání údajů do třetích zemí (čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR od 25. května 2018) nebo závazných korporátních pravidel (článek 47 GDPR od 25. května 2018). Kopii těchto příslušných záruk získáte na adrese  privacy_europe@vfc.com (další kontaktní údaje naleznete níže v části 10. '„Jaká jsou má práva v souvislosti s mými osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými ZNAČKOU?“).

 

Jsem povinen/povinna poskytnout své osobní údaje? Co se stane, pokud své osobní údaje odmítnu poskytnout?

S výjimkou  údajů o prohlížení (viz výše oddíl 3 - „Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?“) může být poskytnutí vašich osobních údajů nezbytným předpokladem pro uzavření nebo plnění smlouvy, včetně poskytování určitých služeb a funkcí nabízených webovými stránkami, jako je odběr obsahu z webových stránek, odběr našeho zpravodaje (zpravodajů), nákup zboží prostřednictvím webových stránek nebo v našich obchodech, řízení účasti na věrnostních programech, propagačních akcích a jiných iniciativách sdělovaných prostřednictvím webových stránek nebo v našich obchodech, odpovídání na žádosti o informace, dotazy, komunikaci nebo zpětnou vazbu a jejich správa. Za výše uvedených okolností by nám odmítnutí poskytnutí vašich osobních údajů znemožnilo plnění smlouvy nebo poskytnutí požadovaných služeb, produktů nebo informací, jak je uvedeno výše.

Poskytnutí vašich osobních údajů pro účely průzkumu, marketingu a jiných profilovacích účelů, jak je uvedeno výše, je nepovinné; odmítnutí poskytnutí vašich osobních údajů pro tyto účely nebude mít žádný dopad na uzavření nebo plnění smlouvy.  Pokud je to vyžadováno legislativou na ochranu osobních údajů, vyžádáme si váš souhlas předtím, než přistoupíme ke zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely. 

 

Obsahují tyto stránky prvky kontrolované třetími stranami? Kdo je za tyto prvky odpovědný?

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, jakož i předměty nebo prvky kontrolované třetími stranami.

Příkladem jsou pluginy, které mohou propojit naše stránky se sociálními sítěmi, jako je Facebook nebo Twitter („sociální plugin“) a které jsou obvykle identifikovány logem příslušné sociální sítě. Pokud na našich stránkách komunikujete se sociálním pluginem, může váš prohlížeč takové sociální síti zaslat určité údaje, které se vás týkají, jako je vaše ID uživatele, informace na stránkách, datum a čas a další informace týkající se prohlížeče. Tyto informace budou zpracovávány sociálními sítěmi, které vlastní a provozují třetí strany, v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Nemáme přístup k prvkům, objektům, pluginům, souborům cookie, pixelovým tagům a dalším položkám nebo sledovacím technologiím vlastněným a provozovaným třetími stranami, dostupným na našich webových stránkách nebo na příslušných webových stránkách třetích stran, ke kterým mohou uživatelé přistupovat na našem webu nebo jeho prostřednictvím, ani k příslušným metodám zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto prvků nebo stránek, ani nad nimi nemáme kontrolu.  Vzhledem k těmto webovým stránkám odmítáme jakoukoliv odpovědnost. Měli byste se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů webových stránek a prvků třetích stran, ke kterým máte přístup na těchto stránkách, abyste se dozvěděli o podmínkách, které se vztahují na zpracování osobních údajů, protože tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky.

 

Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů a jak je mohu uplatnit?

Jste oprávněni kdykoli se domáhat svých práv, která máte podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Mimo jiné se jedná o právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení a výmaz, vznesení námitky (včetně odmítnutí, kdykoli a zdarma, proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu), právo na přenositelnost a právo odvolat svůj souhlas.  Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Shrnutí toho, co výše uvedená práva zahrnují a jak je můžete uplatnit, naleznete v Příloze 1 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování osobních údajů společností VF a domáhání se práv podle zákonů o ochraně údajů se můžete obrátit na náš úřad pro ochranu osobních údajů na privacy_europe@vfc.com.

 

Můžeme tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit?

Vyhrazujeme si právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Zásady ochrany osobních údajů zcela nebo částečně v plném rozsahu povoleném platnými zákony. Verze zveřejněná na našem webu je verze aktuálně platná. Pokud tyto Zásady ochrany osobních údajů změníme, budeme vás o těchto změnách informovat zveřejněním odkazu na domovské stránce našeho webu ve znění „Nově revidované Zásady ochrany osobních údajů“, a/nebo upozorněním jakýmkoli jiným způsobem (například e-mailem, pokud to bude vhodné nebo vyžadováno zákonem a pokud máme vaši e-mailovou adresu).

 

Příloha 1 – Práva subjektu údajů

Jako fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, máte řadu práv, která jsou shrnuta níže. Upozorňujeme, že výkon těchto práv podléhá určitým požadavkům a podmínkám stanoveným v platných právních předpisech.

Právo na přístup

V souladu s platnou legislativou máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány, a pokud ano, můžete požádat o přístup k těmto osobním údajům, včetně, bez omezení, kategorií dotčených osobních údajů, účelů zpracování a příjemců nebo kategorií příjemců. Musíme však brát v úvahu také práva a svobody jiných osob, takže vaše právo není absolutní právo. Pokud požádáte o více než jednu kopii zpracovávaných osobních údajů, můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu

Máte právo požádat nás o opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. V závislosti na účelu zpracování máte také právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňujícího prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Za určitých okolností definovaných zákonem máte právo požádat nás o vymazání svých osobních údajů. Pokud vaše žádost spadá do jedné z těchto okolností, vymažeme vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu. Pokud se nám z technických a organizačních důvodů nepodaří vaše osobní údaje vymazat, zajistíme jejich úplnou a nevratnou anonymizaci, abychom již o vás takové osobní údaje neuchovávali.

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností definovaných zákonem máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou vaše osobní údaje, s výjimkou uchovávání, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem stanovení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností definovaných zákonem máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo tyto údaje předat jinému správci nebo je nechat předat přímo od nás jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Za určitých okolností definovaných zákonem máte právo kdykoli vznést námitku, z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací, proti zpracování vašich osobních údajů námi a můžete nás požádat, abychom již vaše osobní údaje nezpracovávali, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  To platí zejména v případě zpracování vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů nebo pro statistické účely.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli odmítnout zpracování pro tento přímý marketing (včetně profilování souvisejícího s takovým přímým marketingem).

Právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování,

S výjimkou určitých omezení máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na vás obdobně významné právní účinky.

 

Právo na odvolání souhlasu

Pokud jste vyjádřili souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli s budoucím účinkem odvolat. Takové odvolání neovlivní zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Pokud si přejete získat přístup k těmto osobním údajům nebo uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, je třeba o to písemně požádat a předložit důkaz o své totožnosti našemu úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese privacy_europe@vfc.com.

Veškerá naše komunikace týkající se vašich práv, jak je uvedeno výše, bude poskytována zdarma. Nicméně v případě žádostí, které jsou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakující se povahy, můžeme účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo sdělení nebo přijetí požadovaného opatření, nebo odmítnout vyhovět žádosti.

V případě, že máte stížnost na zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.