Přehled klíčových bodů tohoto dokumentu. Používají tyto stránky soubory cookie?

Ano, naše webové stránky používají soubory cookie.

Tyto zásady používání souborů cookie (dále jen 'Zásady používání souborů cookie') se vztahují na webové stránky www.thenorthface.co.uk (dále jen „web/webové stránky“), které provozuje společnost VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Švýcarsko (dále jen ”my”,  “naše” nebo “nás”) coby správce údajů. Obecné zásady ochrany osobních údajů najdete zde.

Tyto Zásady používání souborů cookie popisují a informují o používání souborů cookie a dalších sledovacích technologií, jako jsou flash cookies, protokoly serverů, pixelové tagy nebo pixelové gify.

Vezměte prosím na vědomí, že na webové stránky třetích stran, které mohou být s naším webem propojeny, se tyto Zásady používání souborů cookie nevztahují.

Kliknutím na tlačítko „Zavřít“ na cookie banneru stránky nebo výběrem vašich preferencí ve funkci „předvolby cookies“, která je k dispozici na cookie banneru stránky, vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie a podobných sledovacích technologií v souladu s vašimi současnými předvolbami pro soubory cookie a v souladu s těmito Zásadami používání souborů cookie.

Pokud nesouhlasíte s naším způsobem používání souborů cookie a podobných sledovacích technologií, měli byste podle toho upravit předvolby souborů cookie nebo nastavení prohlížeče. V budoucnu vždy budete moci odvolat svůj souhlas a upravit svůj výběr změnou předvoleb souborů cookie nebo nastavení prohlížeče.

Jakmile dáte souhlas s používáním cookies a podobných sledovacích technologií na našem webu, zejména prostřednictvím funkce „předvolby cookies“, která je k dispozici na cookie banneru stránky, budou vaše preference týkající se používání souborů cookie uloženy ve formě souboru cookie pro vaše budoucí návštěvy webu, dokud neodstraníte soubory cookies uložené ve svém zařízení. Pokud zakážete soubory cookie, které používáme, některé části webu nemusí správně fungovat a některé funkce webových stránek mohou být nedostupné, a to v závislosti na typu cookie, který jste zakázali.

 

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které vám webová stránka odešle do zařízení. Soubory cookie se nahrávají do vašeho zařízení a umožňují tak webové stránce vás rozpoznat a uložit určité informace, které se vás týkají, s cílem povolit nebo zlepšit nabízené služby. Soubor cookie obvykle obsahuje název webových stránek, ze kterých soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie (tj. jak dlouho soubor cookie zůstane ve vašem zařízení) a hodnotu, která je obvykle náhodně vygenerovaným jedinečným číslem.

Co do životnosti se používají dva typy souborů cookies: „session cookies“ a „trvalé cookies“. Session cookies se vždy na konci relace prohlížení automaticky mažou. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení déle (doba životnosti se u konkrétních souborů cookie liší) a zůstanou funkční až do stanoveného data vypršení platnosti (pokud je uživatel nevymaže před datem vypršení platnosti).

Soubory cookie mohou webové servery používat k identifikaci a sledování uživatelů, kteří procházejí různé stránky na webových stránkách, a identifikují uživatele, kteří se na webové stránky vrátili. Soubory cookie neobsahují žádné informace, které by vás osobně identifikovaly, [ale osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v souborech cookie, nebo informacemi z nich získanými].

V souvislosti s našimi webovými stránkami a službami používáme také jiné typy sledovacích technologií, jako jsou flash cookies, protokoly serverů, pixelové tagy nebo pixelové gify. Tyto technologie se podobají souborům cookie, protože se ukládají do vašeho zařízení a mohou být použity k uchování informací o vašich aktivitách a preferencích.

 

Jaké typy souborů cookie náš web používá a k čemu slouží?

Můžeme používat různé typy souborů cookie. K aktivaci základních funkcí stránky, jako je přihlášení do systému a objednávání produktů, můžeme použít tzv. „povinné“ soubory cookie. Tyto soubory cookie neshromažďují osobní údaje pro marketingové účely a nelze je zakázat.

„Funkční“ soubory cookie poskytují pokročilejší funkce, jako je zapamatování přihlašovacích údajů, zapamatování si obsahu vašeho nákupního košíku, zapamatování si vašich preferencí, jako je jazyk a země, nebo analýza používání stránek pro měření a zlepšení výkonu. Ani tyto soubory cookie neshromažďují informace, které by mohly identifikovat uživatele. Tyto soubory cookie lze zakázat v souladu s níže uvedeným oddílem „Jak můžete kontrolovat, mazat nebo odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie?“.

A nakonec „reklamní“ soubory cookie mohou být použity k vedení záznamů o určitém chování nebo preferencích, které jste dali najevo, abychom vám mohli prezentovat obsah, který je relevantnější pro vaše zájmy, a to v souladu s platnými zákony o ochraně údajů a soukromí, a až po získání vašeho výslovného souhlasu, pokud to vyžaduje zákon. Tyto soubory cookie vám mohou umožnit sdílet určitý obsah stránek prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter. Chcete-li si zkontrolovat příslušné zásady ochrany soukromí těchto souborů cookie, navštivte webové stránky daných sociálních sítí. V případě Facebooku a Twitteru navštivte stránky https://www.facebook.com/help/cookies a https://twitter.com/privacy. Tyto soubory cookie lze zakázat v souladu s níže uvedeným oddílem „Jak můžete kontrolovat, mazat nebo odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie?“.

Naše soubory cookie v žádném případě na zařízení uživatele nespouštějí programy, ani na ně nenahrávají viry a neumožňují žádnou kontrolu nad zařízením.

Soubory cookie běžně používané na těchto stránkách jsou uvedeny v následující tabulce. Čas od času můžeme také používat další soubory cookie a sledovací technologie, které v této tabulce nejsou uvedeny. Aktualizovaný seznam všech souborů cookie a sledovacích technologií používaných na těchto stránkách můžete na požádání získat na adrese privacy_europe@vfc.com. V každém případě můžete vždy spravovat všechny soubory cookie a další sledovací technologie používané na těchto stránkách prostřednictvím našeho nástroje pro nastavení souborů cookie.

Při návštěvě našeho webu můžete přijímat soubory cookie z webových stránek nebo domén třetích stran. Nad ukládáním těchto souborů cookie nemáme kontrolu. Další informace o těchto souborech cookie naleznete na webových stránkách příslušné třetí strany. Příslušná třetí strana je odpovědná za poskytnutí informací o souborech cookie, které umísťuje, a za získání vašeho souhlasu před uložením cookies do vašeho zařízení.

 

Jak můžete kontrolovat, mazat nebo odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie?

1.   Nastavení souborů cookie

Kliknutím na tlačítko „Nastavení cookies“ v banneru souborů cookie našeho webu si můžete vybrat, zda bude Stránka používat „funkční“ soubory cookie a/nebo „reklamní“ soubory cookie, jak je popsáno ve funkci „Nastavení souborů cookie“ a v části „Jaké typy souborů cookie náš web používá a k čemu slouží?“ výše.

Funkce „Nastavení souborů cookie“, která je k dispozici na Banneru souborů cookie našeho webu, vás informuje o tom, které funkce máte nebo nemáte k dispozici v závislosti na typech souborů cookie, které se rozhodnete pro použití našich webových stránkách povolit.  

2.   Nastavení prohlížeče

Pokud chcete odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie na našich webových stránkách nebo pokud chcete zrušit nebo kontrolovat ukládání souborů cookie do zařízení, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie blokoval nebo vás upozornil, když jsou soubory cookie odesílány do vašeho zařízení. Soubory cookie lze spravovat různými způsoby. Další informace o úpravě nastavení prohlížeče naleznete v pokynech pro prohlížeč nebo na obrazovce nápovědy na adresách:

-       Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

-       Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&hlrm=nl&answer=95647

-       Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?s=cookies&r=5&as=s

-       Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Zakážete-li soubory cookie, které náš web používá, může to mít vliv na fungování našich stránek pro vás.

Soubory cookie, které jsou již uloženy v počítači, můžete také smazat. I to ale může mít negativní dopad na fungování mnoha webových stránek.

 

Jak můžeme provést změny našich zásad používání souborů cookie?

S výjimkou omezení podle platných právních předpisů si vyhrazujeme právo kdykoli aktualizovat a měnit všechny nebo některé části těchto Zásad používání souborů cookie. Verze zveřejněná na našem webu je verze aktuálně platná.

Pokud tyto Zásady používání souborů cookie změníme, budeme vás o těchto změnách informovat zveřejněním odkazu na domovské stránce našeho webu ve znění „Nově revidované Zásady používání souborů cookie“ a e-mailem (pokud to bude vhodné nebo vyžadováno zákonem a pokud máme vaši e-mailovou adresu).

 

Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů?

ako fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s těmito Zásadami používání souborů cookie, máte řadu práv, která jsou shrnuta v příloze 1 našich Zásad ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že výkon těchto práv podléhá určitým požadavkům a podmínkám stanoveným v platných právních předpisech.

Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům nebo uplatnit jakékoli právo na opravu, vymazání, omezení zpracování, námitku (včetně námitky proti přímému marketingu nebo profilování) nebo přenositelnost osobních údajů, jak je podrobně uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, kontaktujte nás podle instrukcí v části „Jak nás kontaktovat?“ níže.

 

Jak nás kontaktovat?

V případě jakýchkoli otázek nebo obav týkajících se těchto Zásad používání souborů cookie, nebo pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům nebo uplatnit některá z práv uvedených v části „Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů?“ výše, zašlete prosím písemnou žádost našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu:

„VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Switzerland – attn. Privacy Office privacy_europe@vfc.com.

Abyste mohli uplatnit některá z práv uvedených v části „Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů?“ výše, musíte prokázat svou totožnost.

Veškerá naše komunikace týkající se vašich práv, jak je uvedeno v oddíle „Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů?“, bude poskytována zdarma. Nicméně v případě žádostí, které jsou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakující se povahy, můžeme:

-       účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo sdělení nebo přijetí požadovaného opatření, nebo

-       rodmítnout vyhovět žádosti (tj. zcela ji zamítnout).

Společnost VF Europe BVBA se sídlem ve Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, Belgie, DPH BE 0405.039.138 RPM Antwerp Division Mechelen, působí jako zástupce společnosti VF International pro účely dodržování ochrany osobních údajů v Evropské unii.

V případě, že máte stížnost na zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.