re
drawn  lines

Inspirací pro tuto kolekci byla archivní řada Search and Rescue, jejíž design přepracovala umělkyně Shantell Martin.

Její originální kreslené potisky symbolizují lidská hnutí,
zdolávání překážek a překonávání výzev.
Vychází z outdoorového smyslu pro komunitu,
ke kterému přidává nádech individuality.

„Skoro jako stéblo
trávy, nebylo vidět“

Shantell Martin  |  Umělkyně

je umělkyně z Londýna, který vytváří legendární a snadno rozpoznatelné umění na mnoha platformách. Pomocí kresby zkoumá interakci sociálních procesů a prostorů, a jako nástroj ke zkoumání identity a hranic mezi odvětvími.

„Vidět věci takové,
jaké jsou a přijímat,
jaké by měly být“

„Co se děje, když jste
úplně v přírodě“

Záchrana je
odhalení

NAKUPOVAT PÁNSKÉ

NAKUPOVAT DÁMSKÉ

„Jde o to, aby se člověk překonával, lezl a vyjadřoval se v lajně“

NAKUPOVAT KOLEKCE

dámské   pánské