„ZÁKLADEM SPOLEČNOSTI THE NORTH FACE JE POSLÁNÍ INSPIROVAT GLOBÁLNÍ HNUTÍ OUTDOOROVÝCH AKTIVIT A OCHRANY PŘÍRODY.“

 

Naše touha dělit se o nadšení pro sportování v přírodě je hybnou silou všeho, co se v naší společnosti děje, a také důvodem, proč vyrábíme své výrobky a řídíme své kroky zodpovědně. Naše nové hlavní sídlo v Kalifornii odebírá 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Také jsme vyvinuli přední oborové strategie jako Responsible Down Standard a Clothes the Loop k recyklaci oděvů a obuvi. Naši sportovci pomáhají studentům bojovat proti změnám klimatu prostřednictvím prezentací Hot Planet/Cool Athletes. Náš Explore Fund pomáhá mladým lidem v celé zemi sportovat v přírodě.

ARNE ARENS

PREZIDENT, THE NORTH FACE®