Hlavní body předpisu o ochraně osobních údajů

PŘEČTĚTE SI ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŠEHO PŘEDPISU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PŘEDMĚT – SPRÁVCE ÚDAJŮ

Tento předpis o ochraně osobních údajů platí pro jakékoliv shromažďování a zpracování osobních údajů našich zákazníků a uživatelů Digitálních platforem VF.

Více Informací

Společnost VF International Sagl provozuje tyto Digitální platformy VF a má na starosti naše marketingové aktivity. Místní dceřiné společnosti VF odpovídají za nákupy, které u nich uskutečníte, ať již online nebo v obchodě.

Více Informací

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, když:

  • spolupracujete s Digitálními platformami VF (např. když si založíte účet na webových stránkách, nahrajete obsah apod.)
  • účastníte se našich marketingových aktivit/přihlásíte se k účasti na nich (např. zpravodaje, věrnostní programy apod.)
  • nakupujete od nás produkty (online nebo v obchodě)
  • kontaktujete naši zákaznickou službou

Automaticky také zpracováváme některé informace o Vašem používání Digitálních platforem VF (např. IP adresa, četnost návštěv, doba strávená na stránkách apod.) a v souhrnné formě je používáme pro účely měření a zlepšování fungování příslušné Digitální platformy VF.

Více Informací

PROČ POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:

  • správa Digitálních platforem VF
  • zasílání marketingových materiálů, umožnění Vaší účasti na propagačních akcích a jiných aktivitách, provádění průzkumů a činností profilování
  • provádění a správa Vašich nákupů, provozování naší zákaznické služby a vyřizování Vašich žádostí
  • zlepšování našich produktů a služeb.

Vaše osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme pracovníkům marketingu mimo skupinu VF.

Více Informací

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů. To může trvat až 10 let od ukončení smluvního vztahu s Vámi (doba promlčení pro uplatnění právních nároků ve většině zemí Evropského hospodářského prostoru), nebude-li podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů platit kratší nebo delší doba pro uchovávání osobních údajů.

Více Informací

STRANY, S NIMIŽ SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Místní dceřiná společnost VF, od které nakupujete produkty, sdílí Vaše osobní údaje se společností VF International Sagl pro marketingové účely (je-li to vyžadováno ze zákona, požádáme o Váš souhlas před tím, než tak učiníme).

Vaše osobní údaje sdílíme také s:

  • dalšími subjekty VF a externími poskytovateli, kteří nám pomáhají provozovat tyto webové stránky a poskytovat naše produkty a služby (tito příjemci jednají výhradně naším jménem a dle našich pokynů);
  • třetími stranami v případě soudních řízení, žádostí soudů nebo orgánů, jiné právní povinnosti, obhajoby našich práv nebo v případě fúze, akvizice či převodu majetku.

Někteří z těchto příjemců se mohou nacházet mimo území Evropského hospodářského prostoru, ale my vždy dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly odpovídajícím způsobem chráněny (pokud cílová země nepatří mezi ty, pro které Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů, přijmeme při předávání údajů odpovídající záruky).

Více Informací

NEZBYTNÉ OPROTI NEPOVINNÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné k provedení Vašeho nákupu nebo poskytnutí služby, kterou od nás požadujete. Pokud nám tyto osobní údaje odmítnete poskytnout, nebudeme moci nákup provést nebo Vám poskytnout požadovanou službu.

Poskytnutí osobních údajů pro účely průzkumu, marketingové nebo jiné profilovací účely je však nepovinné. Pokud osobní údaje odmítnete poskytnout, nebude to mít žádný dopad na nákup nebo poskytnutí služby, kterou jste si vyžádali.

Více Informací

VAŠE PRÁVA

Jste oprávněni kdykoliv uplatnit svá práva, která máte dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, například právo na přístup k údajům, jejich opravu, omezení jejich zpracování, vymazání, vznesení námitky (můžete například kdykoliv bezplatně vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu), právo na přenositelnost údajů a právo odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním. Můžete rovněž podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu.

Více Informací

POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE

Některé údaje na Digitálních platformách VF shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a jiných sledovacích technologií. Své preference ohledně souborů cookie můžete nastavit pomocí našeho nástroje Cookie Preference Center a ve svém prohlížeči.

Více Informací

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Digitální platformy VF mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, jakož i objekty nebo prvky, které mají pod kontrolou třetí strany. K těmto prvkům nemáme přístup ani nad nimi nemáme kontrolu, a proto se zříkáme jakékoliv odpovědnosti za webové stránky třetích stran.

Více Informací

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

S případnými dotazy nebo žádostmi týkajícími se našeho používání Vašich osobních údajů či uplatnění Vašich práv se obracejte na naši kancelář pro ochranu osobních údajů na adresu privacy_europe@vfc.com.