Obchodní podmínky

PŘED ZADÁNÍM OBJEDNÁVKY NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SI PROSÍM PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Co je obsahem tohoto dokumentu? Proč na tom záleží?

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují nákup produktů, které propagujeme a prodáváme na těchto stránkách (dále jen „produkty“) a přepravu těchto produktů do zemí, ve kterých je dodáváme.

„Web/webové stránky“ znamená internetové stránky na adrese Http://Www.Thenorthface.Eu. Při nákupu na těchto webových stránkách vás žádáme, abyste potvrdili svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, a pokud tak učiníte, je mezi vámi a námi uzavřena smlouva, která podléhá těmto obchodním podmínkám. Proto je důležité, abyste si tyto obchodní podmínky pečlivě přečetli před zadáním objednávky na produkty na tomto webu (dále jen „objednávka“).

Pokud potřebujete další informace, podívejte se na naši stránku Často Kladené Dotazy nebo kontaktujte náš zákaznický servis, jak je uvedeno na naší stránce Kontaktujte Nás.

2. Kdo jsme?

V těchto prodejních podmínkách “VF”, „my“, "THE NORTH FACE®" a „nás“ znamená obchodníka s výrobky, tj. společnost skupiny VF odpovědnou za prodej spotřebitelům v zemi, kterou vyberete pro dodání výrobků. Chcete-li identifikovat společnost VF, která vám bude prodávat, podívejte se úplný seznam ZDE . IPokud jste již provedli nákup, můžete také ověřit společnost uvedenou na vaší platební stvrzence. Kontaktujte Nás , kterou spravuje náš zákaznický servis. Naše služby zákazníkům alternativně řídí, společnost, VF Northern Europe Services ltd, C/O Brodies Llp Capital Square 58 Morrison Street, Edinburgh -SCOTLAND nebo náš externí poskytovatel služeb Concentrix Services Bulgaria EOOD s registrovaným sídlem na adrese 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofie, Bulharsko. „Vy“ znamená vás, našeho zákazníka.

3. Jsou popisy produktů a ceny bezchybné?

Děláme, co je v našich silách, abychom zajistili, že informace o produktech jsou přesné a aktuální. Nezaručujeme však, že nedojde k chybám v popisu a/nebo ceně produktů, nebo že produkty budou vždy k dispozici, pokud si je budete chtít koupit.

Barvy, které vidíte na obrazovce, mohou také záviset na vašem počítačovém systému a nastavení, takže nemůžeme zaručit, že váš počítač bude přesně zobrazovat tyto barvy.

Vyhrazujeme si právo upravit informace o produktech zobrazených na našich stránkách, včetně cen, popisu a dostupnosti. Tyto změny však nebudou mít vliv na objednávky, pro které jste již obdrželi e-mail s potvrzením o objednávce (viz níže).

4. Jak mohu provést nákup na těchto stránkách?

Zde popisujeme všechny kroky potřebné k provedení nákupu (z právního hlediska k uzavření kupní smlouvy) na našich webových stránkách. Níže uvedený postup bude k dispozici v následujících jazycích, a to i v závislosti na navštívených webových stránkách dané země: angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, polština, portugalština.

Uzavřená smlouva vám bude poskytnuta na konci procesu a bude i pro nás v budoucnu dostupná – ale neměnitelná.

1. krok: podáte objednávku

Chcete-li dokončit nákup, musíte nejprve podat objednávku produktů. Pak je třeba, abychom my objednávku přijali.

Podávat objednávky mohou pouze osoby starší 18 let. Chcete-li podat objednávku, nejprve vyberte požadované produkty na webu, zvolte preferovaný způsob dopravy a, pokud chcete, další volitelné služby. Nakonec klikněte na tlačítko „Odeslat objednávku“. Nepřijímáme jiné objednávky než objednávky podané výše popsaným způsobem.

2. krok: potvrdíme přijetí objednávky

Po podání objednávky přes náš web obdržíte automatický e-mail s potvrzením o přijetí objednávky („E-mail s potvrzením objednávky“). E-mail s potvrzením o přijetí objednávky obsahuje všechny podrobnosti o vaší objednávce (např. číslo objednávky, informace o produktech, cenách, dodací adrese, ceně za doručení a další). Upozorňujeme, že e-mail s potvrzením o přijetí objednávky JEŠTĚ NEZNAMENÁ schválení objednávky.

3. krok (nepovinné): platba předem prostřednictvím alternativní platební metody (APM)

Obvykle vybíráme platbu za objednávku po potvrzení odeslání příslušných produktů (viz 4. krok níže).

Pokud však upřednostňujete a vyberete některou z našich alternativních platebních metod, jako např. platbu předem, inkasujeme platbu při potvrzení objednávky (viz druhý krok výše). Další podrobnosti najdete v našich platebních podmínkách.

4. krok: potvrdíme odeslání produktů – smlouva uzavřena!

Pokud akceptujeme vaši objednávku, zašleme vám e-mail s potvrzením, že všechny produkty nebo jejich část byly odeslány („E-mail s potvrzením o odeslání“).

Jakmile obdržíte e-mail s potvrzením o odeslání, znamená to, že jsme vaši objednávku schválili a uzavřeli s vámi kupní smlouvou ohledně skutečně odeslaných produktů. Tuto smlouvu tvoří: vaše objednávka; naše e-maily s potvrzením o přijetí objednávky a odeslání; aktuálně platné obchodní podmínky.

E-mail s potvrzením o odeslání bude obsahovat neměnitelnou kopii verze obchodních podmínek platných v době uzavření kupní smlouvy, pro vaši budoucí potřebu.

Pokud objednávku neschválíme

Přestože se snažíme vždy akceptovat všechny objednávky, mohou nastat případy, kdy jsme nuceni objednávku odmítnout. Například:

i. poskytnete nám neúplné, nesprávné nebo podvodné informace týkající se vaší totožnosti, věku, platebních údajů, fakturačních údajů, dodací adresy;

ii. zjistíme, že na našich stránkách došlo k chybě týkající se produktů, které jste si objednali, například pokud jde o zobrazenou cenu nebo popis;

iii. produkty, které jste si objednali, bohužel nejsou na skladě nebo již nejsou vůbec k dispozici;

iv. máme oprávněné důvody se domnívat, že máte v úmyslu produkty dále prodávat.

Pokud vaši objednávku nemůžeme přijmout, budeme vás kontaktovat e-mailem co nejdříve, ale v každém případě nejpozději do 30 dnů od data podání objednávky. Pokud nemůžeme vaši objednávku vyřídit, protože produkty již nejsou k dispozici, nebo z důvodu chyby v ceně a/nebo jiných informacích na našich stránkách, vrátíme vám veškeré peníze, které vám již byly za tyto produkty účtovány.

V případě, že jste vybrali alternativní platební metodu (APM), můžeme výjimečně již vaši platbu přijmout předtím, než zjistíme, že jsou produkty nedostupné. V takovém případě vás okamžitě kontaktujeme a vrátíme vám celou částku.

5. Jak mohu za produkty zaplatit?

Přijímáme několik způsobů platby za nákupy na našich webových stránkách. Podrobnosti najdete v našich Platebních Podmínkách.

6. Kdy mi budou produkty dodány? Mohu sledovat svou zásilku?

Nabízíme řadu možností doručení, z nichž si můžete vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim osobním potřebám. Na různé možnosti dodání se mohou vztahovat zvláštní podmínky a různé ceny za doručení. Podrobnosti naleznete v Našich Dodacích Podmínkách.

Zásilku svých produktů můžete sledovat kliknutím na odkaz „Sledovat mou objednávku“ v e-mailu s potvrzením o odeslání. Vezměte prosím na vědomí, že tento odkaz vás nasměruje na webové stránky dopravce, které nemáme pod kontrolou.

7. Chci vrátit zde zakoupený produkt. Co mám dělat?

Doufáme, že budete se svým nákupem u THE NORTH FACE® spokojeni. Chápeme však, že někdy budete chtít vrátit některé nebo všechny produkty. Produkty můžete vrátit, pokud nejste spokojeni nebo změníte názor, do 30 dnů od jejich obdržení (právo na odstoupení od smlouvy).

Vadné výrobky můžete také vrátit do 2 let[1]nebo v delší lhůtě, která může být stanovena vaším místním zákonem (zákonná záruka na spotřební zboží).

V obou případech vám bude vrácena kupní cena. Podrobnosti, podmínky a pokyny pro vrácení zboží naleznete v našich Podmínkách Vrácení Zboží.

8. Na koho se mám obrátit, pokud mám problémy s nákupem nebo zakoupeným produktem nebo pokud chci podat stížnost? Nabízí THE NORTH FACE® poprodejní zákaznickou podporu?

Pokud jste měli problémy nebo chcete podat stížnost týkající se produktu nebo nákupu provedeného na našich webových stránkách, nebo prostě potřebujete poprodejní asistenci, můžete nás kontaktovat, jak je uvedeno na naší stránce Kontaktujte Nás , spravované naším zákaznickým servisem.

Naše služby zákazníkům alternativně řídí společnost VF Northern Europe Services ltd, C/O Brodies Llp Capital Square 58 Morrison Street, Edinburgh -SCOTLAND nebo náš externí poskytovatel služeb Concentrix Services Bulgaria EOOD s registrovaným sídlem na adrese 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofie, Bulharsko.

9. Jaká je odpovědnost společnosti THE NORTH FACE ®, pokud se vyskytnou problémy s nákupem nebo produktem?

Naše odpovědnost za škody způsobené lehkou nedbalostí je bez ohledu na její právní základ omezena takto: (i) dpovídáme až do výše předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy v důsledku porušení podstatných smluvních závazků; (ii) neneseme odpovědnost za škody v důsledku porušení jakékoli jiné uplatnitelné povinné péče způsobené lehkou nedbalostí.

Výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na povinnou zákonnou odpovědnost a odpovědnost za zaviněná zranění osob. Kromě toho se tato omezení odpovědnosti neuplatní, pokud společnost VF převzala zvláštní záruku. Zodpovědnost pak bude platit v rozsahu příslušné záruky. Výše uvedená ustanovení se vztahují na naši odpovědnost za zbytečné výdaje.

V každém případě byste měli přijmout vhodná opatření k odvrácení a snížení škod.

Upozorňujeme také, že nemůžeme nést odpovědnost za zpoždění nebo neplnění našich povinností podle těchto Obchodních podmínek, pokud je takové zpoždění nebo neplnění způsobeno okolnostmi, které jsou mimo naši rozumnou kontrolu, včetně například přírodních katastrof, válek nebo občanských nepokojů, stávek, vládních zásahů, selhání našich dodavatelů, vašeho opomenutí poskytnout nám správné informace nebo provést včas platbu. O všech takových nepředvídaných událostech vás budeme informovat co nejdříve poté, co k nim dojde, a uděláme vše pro to, abychom co nejvíce snížili jejich dopad na naše plnění. Pokud by takové narušení trvalo déle než 2 týdny, vznikne vám nárok na zrušení objednávky a vrácení zaplacené ceny.

Žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nemá dopad na vaše zákonná práva jako spotřebitele, jako je vaše právo na odstoupení od smlouvy nebo vaše právo na bezplatnou záruku na vady zboží, jak je uvedeno v odstavci 7 výše, a nic v těchto obchodních podmínkách nevylučuje nebo neomezuje jakoukoli odpovědnost společnosti NORTH FACE®, která podle platných právních předpisů nemůže být odmítnuta nebo omezena.

10. Shromažďuje tento web mé osobní údaje za účelem zpracování? Proč? Jak?

Podáním objednávky vyjadřujete svůj souhlas s tím, že můžeme uchovávat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje pro účely vyřízení vaší objednávky. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s našimi Zásadami Ochrany Osobních Údajů.

11. Používání stránek

Používání těchto stránek podléhá také našim Podmínkám používání webových stránek, které jsou k dispozici Zde.

12. Jaké zákony platí? A k jakému soudu náleží případné spory? Dodržuje společnost NORTH FACE® nějaký etický kodex?

Tyto obchodní podmínky se ve všech ohledech řídí právními předpisy země, do které je zboží doručeno, které se vztahují na vaši objednávku, bez ohledu na kolizní normy, včetně, ale bez omezení, vašich místních právních předpisů, které upravují směrnici 2011/83/EU o právech spotřebitelů. Příslušné soudy téže země mají výlučnou pravomoc ve vztahu ke sporům vyplývajícím z nákupu uskutečněného na těchto webových stránkách nebo jakéhokoliv produktu, s výjimkou jakéhokoli práva podle závazných ustanovení platných právních předpisů zahájit soudní řízení v obvyklém místě bydliště nebo bydliště spotřebitelů.

13. Dárková karta

The North Face dárkové karty jsou dostupné k prodeji v námi vlastněných prodejnách a na webových stránkách v Rakousku, Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Španělsku, Spojeném království a Švédsku.

The North Face dárkové karty jsou dostupné k prodeji pouze online v České republice, Portugalsku, Finsku a Lucembursku.

Dárkové karty jsou platné 3 roky od zakoupení. Pokud jste dárkovou kartu zakoupili v některém z našich vlastních a provozovaných obchodů nebo na webových stránkách, nebo jste ji dostali jako dárek/formu náhrady (Podmínky Vrácení – Oddíl ROLO), můžete ji uplatnit pouze v zemi jejího zakoupení. (Vyhledávání Obchodu).

Uchovejte prosím číslo a čárový kód své dárkové karty fyzicky neporušený a čitelný. V případě ztráty čísla karty/čárového kódu nemusí být možné dárkovou kartu dále uplatnit.

Chraňte svou dárkovou kartu a nesdílejte ji s nikým, pokud nemáte v úmyslu této osobě povolit její uplatnění. The North Face neověřuje, zda dárkovou kartu používá původní příjemce.

Dárkové karty mají minimální hodnotu 24 EUR (24 GBP) a maximální hodnotu 500 EUR (450 GBP). Pokud nemáte na vaší dárkové kartě dostatečný zůstatek, je možné použit pro zbývající částku jiný způsob platby (např. kreditní kartu).

Vrácené položky zakoupené pomocí dárkové karty budou vráceny na původní dárkovou kartu. U vrácených položek zakoupených s použitím dárkové karty spolu s jiným způsobem platby budou obě částky vráceny odpovídajícím způsobem. Dárkové karty nemohou být proplaceny/vráceny v hotovosti ani jiným způsobem platby, a to plně ani zčásti, ani refundovány v případě ztráty, odcizení nebo poškození. Dárkové karty nelze použít k nákupu jiné dárkové karty. Vrácení online objednávky Locate (ROLO)

Objednávky Locate jsou objednávky zadané v obchodě na produkty, které nejsou fyzicky dostupné na skladě obchodu, s dodáním do téhož obchodu nebo na adresu vašeho bydliště. Položky zakoupené prostřednictvím Locate lze vrátit ve vlastním či provozovaném obchodě The North Face nebo online. Nezahrnuje partnerské obchody a obchody s koncesí. Při vrácení online postupujte podle standardního postupu vrácení online. Vrácení online lze refundovat POUZE formou digitální dárkové karty, která podléhá našim standardním Obchodním podmínkám pro dárkové karty.

Pokud nechcete, aby došlo k refundaci digitální dárkovou kartou, proveďte vrácení v obchodě, kde nákup proběhl.

Obchodní podmínky – dodací podmínky

Nabízíme širokou škálu možností doručení produktů zakoupených na našich webových stránkách. Můžete si vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim osobním potřebám.

1) Standardní doručení:

 • Služba ZDARMA, s doručením do 2–5 pracovních dnů.
 • Doručení proběhne v některý den od pondělí do pátku v běžnou pracovní dobu (od pondělí do soboty ve Spojeném království).
 • Při dokončení objednávky vyberte standardní doručení.
 • Objednávky podané od pondělí do pátku před 11:00 (GMT) budou odeslány téhož dne.

2) Sběrné místo:

 • Dostupné pouze v: Spojeném království, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Belgii a Lucembursku
 • Služba ZDARMA, s doručením do 2–5 pracovních dnů
 • Doručené zboží je možné si ve sběrném místě vyzvednout 7 dní v týdnu, v závislosti na provozní době daného místa.
 • Objednávky podané od pondělí do pátku před 11:00 (GMT) budou odeslány téhož dne.

3)FREE Click & Collect at a BRAND store: 

 • Only available in:  Berlin (DE), Birmingham (UK), Copenhagen (DK), Kingston (UK), Milano (IT).
 • FREE delivery to your local BRAND Store within 1-2 business days. 
 • Collection is available 7 days a week, depending on store opening hours. An email will notify you. when your order is ready for collection.
 • Select Collection Point at checkout. 
 • Click & Collect orders placed up to 11 am are shipped the same day from our warehouse, in business days only.

 

Express Delivery:
 
 • Nejrychlejší způsob doručení s dodáním do 1–2 pracovních dnů.
 • Doručení proběhne v některý den od pondělí do pátku v běžnou pracovní dobu.
 • Při dokončení objednávky zvolte expresní doručení s cenou, která závisí na daném trhu.
 • Expresní objednávky podané od pondělí do pátku před 11:00 (GMT) budou odeslány téhož dne

Sledování zásilky

Zásilku svých produktů můžete sledovat kliknutím na odkaz  „Sledovat mou objednávku“ v e-mailu s potvrzením o odeslání.

Upozornění:

 • Naším cílem je dodat zboží ve výše uvedených termínech. Termíny dodání však nelze zaručit, protože zásilky doručují třetí strany a platí zde různé místní dny pracovního volna.
 • Poslední garantované datum dodání o Vánocích: objednávku podejte do 20. prosince, abyste zajistili, že bude doručena včas na Vánoce (není-li uvedeno jinak).
 • Po dokončení objednávky již nelze změnit doručovací adresu.
 • Není-li na uvedené doručovací adrese nikdo, kdo by mohl převzít doručené zboží, ponechá dopravce ve vaší poštovní schránce lístek s oznámením.
 • Vlastnictví produktů a riziko za jejich ztrátu na vás přechází v okamžiku jejich převzetí.
 • Všechny produkty jsou doručovány z našich skladů v Sint Niklaas v Belgii.

Doručujeme pouze do následujících zemí: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Finsko, Německo, Holandsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Španělsko, Švédsko a Spojené království (včetně Severního Irska a ostrova Man).

Nedoručujeme na následující místa:  Britská zámořská území, Normanské ostrovy, Gibraltar, poštovní úřady britských ozbrojených sil, Livigno, Campione d 'Italia, Vatikán, Republika San Marino, nizozemská zámořská území, francouzská zámořská území, Ceuta a Melilla, Andorra, Gibraltar, Kanárské ostrovy, Büsingen, Helgoland, Ålandské ostrovy, ostrovy Fær Øer, Grónsko a PO boxy.

Při odeslání produktů z našich skladů vám zašleme e-mail s potvrzením o odeslání.

Obchodní podmínky – platební podmínky

Pro nákupy provedené na našich webových stránkách přijímáme následující platební metody.

 • Karta VISA kreditní/debetní
 • Karta MASTERCARD kreditní/debetní
 • AMERICAN EXPRESS
 • VISA ELECTRON
 • MAESTRO
 • PAYPAL
 • SOFORT (pouze Rakousko a Německo)
 • KLARNA (pouze Rakousko, Německo a UK)
 • GIROPAY (pouze Německo)
 • BANCONTACT (pouze Belgie)
 • Carte Bleu Online (pouze Francie)
 • Ideal (pouze Holandsko)
 • P24 (pouze Polsko)

Platba musí být provedena v měně uvedené na objednávce před jejím podáním.

Vaše produkty budou dodány po zúčtování platby (objednávky s platební metodou Klarna jsou odeslány ještě před zúčtováním platby). Pokud neobdržíme platbu ve zúčtovaných penězích do 30 dnů od data vaší objednávky, bude vaše objednávka zrušena. Objednávky placené službou P24 budou zrušeny po 14 dnech; Objednávky uhrazené jakýmkoli jiným způsobem předběžné platby budou zrušeny, pokud neobdržíme platbu ve zúčtovaných penězích do 1 dne.

Platba kreditní/debetní kartou

Pokud platíte kreditní nebo debetní kartou, musíte při zadávání objednávky uvést údaje o své kartě.

Při podávání objednávky kontaktujeme vydavatele vaší karty s požadavkem na ověření použití vaší karty k úhradě ceny produktů. Vaši objednávku neschválíme (a tedy ani nedodáme produkty), dokud vydavatel vaší kreditní nebo debetní karty neschválí použití vaší karty k úhradě platby za objednané produkty. Pokud vydavatel vaší kreditní nebo debetní karty ověří použití vaší karty, budou nezbytné prostředky na vaší kartě rezervovány až do dokončení nebo zrušení nákupního procesu. Nicméně, žádná částka není z vaší karty skutečně stržena, dokud není nákupní proces dokončen. Ověření a rezervace prostředků může zůstat v platnosti 3 až 7 dní i v případě zrušených objednávek. V takových případech nebudou žádné prostředky opravdu strženy a nakonec budou uvolněny. Více informací o specifických zásadách ověřování vám podá vydavatel kreditní/debetní karty.

Vyhrazujeme si právo ověřit totožnost držitele kreditní nebo debetní karty vyžádáním příslušné dokumentace.

Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili bezpečnost našich stránek a zabránili podvodům. Všechny transakce kreditní a debetní kartou na těchto stránkách jsou zpracovávány společností Worldpay Limited, bezpečnou online bránou, která zodpovídá za uchovávání a automatizované zpracování informací týkajících se vašich platebních údajů v bezpečném prostředí. Upozorňujeme, že můžeme kdykoliv a podle vlastního uvážení omezit přepravu do určitých zemí nebo míst, o nichž se domníváme, že v nich existuje vysoké riziko podvodu.

Platba službou PayPal

Pokud platbu provedete přes PayPal, budete požádáni, abyste se přihlásili ke svému účtu PayPal pomocí své e-mailové adresy a hesla a potvrdili platbu.

Platba pomocí alternativní platební metody (APM)

Obvykle vybíráme platbu za objednávku po potvrzení odeslání příslušných produktů. Pokud však upřednostňujete a vyberete některou z našich alternativních platebních metod (APM) zahrnujících inkaso platby předem, platbu vybereme po potvrzení objednávky.

Ve výjimečných případech, kdy produkty, které jste si objednali, nejsou k dispozici a již jste zaplatili prostřednictvím alternativní platební metody (APM), budete okamžitě informováni a my vám poskytneme plnou náhradu.

Mezi alternativní platební metody (APM) patří:

PAYPAL

SOFORT

KLARNA

GIROPAY

IDEAL

P24

BANCONTACT 

Obchodní podmínky – podmínky vrácení zboží

Zásady vrácení zboží společnosti THE NORTH FACE®

Právo odstoupit od smlouvy

Pokud nejste spokojeni s produkty, které jste obdrželi, nebo jste si nákup jednoduše rozmysleli poté, co jsme vám poslali e-mailem potvrzení objednávky, můžete zboží vrátit do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení Produktů a získat náhradu za předpokladu, že nám je vrátíte v souladu s postupem uvedeným na naší stránce Vrácení zboží, kterou najdete zde

Toto právo na odstoupení od smlouvy můžete uplatnit bez sankcí a bez udání důvodu.

Vezměte na vědomí, že zatímco výrobky zůstávají ve vašem vlastnictví, jste zodpovědní za jejich bezpečnost, zabezpečení a dobrý stav.

V případě vrácení zboží z důvodu změny názoru (právo na odstoupení od smlouvy) obdržíte plnou náhradu sníženou o cenu expresního doručení, pokud jste si při nákupu zvolili tento způsob dopravy.

Neuznáváme žádné právo na odstoupení od smlouvy v případě produktů, jejichž přizpůsobení jste si u nás objednali (například použití jedinečných barev, materiálů, monogramů) prostřednictvím naší funkce DYO, která je k dispozici zde.

Produkty DYO lze samozřejmě vrátit v případě, že jsou vadné.

Zákonná záruka na vady zboží

Kromě výše uvedeného uznáváme zákonnou dvouletou záruku na vady výrobku. Výrobek je „vadný“, pokud byl přijat poškozený nebo pokud se do 2 let od nákupu projevila výrobní nebo materiálová vada. Vezměte na vědomí, že produkty poškozené běžným opotřebením nejsou považovány za vadné.

Vadné produkty můžete vrátit do 2 let od doručení produktů a získat plnou náhradu, včetně případných nákladů na dopravu.

Pokud vám byl doručen chybný (jiný než vyobrazený v obchodu The North Face) nebo poškozený produkt, můžete jej vrátit do 30 dnů od data odeslání. Postupujte podle standardního postupu vrácení a jako důvod vrácení zvolte „Položka byla vadná“.
Pokud uplynula 30denní lhůta na vrácení zboží, ale zboží je vadné, můžete ho vrátit do 2 let v rámci uplatnění zákonné záruky. Obraťte se na náš zákaznický servis, který vám pomůže s vrácením vašich položek.

Jak vrátit zboží

1) Vytvořte si „štítek pro vrácení zboží“

Navštivte stránku sledování objednávek, enter your Order number azadejte číslo objednávky a e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko „Vytvořit vrácení“ (registrovaní zákazníci mohou použít historii objednávek zde). Vyberte položky, které chcete vrátit, preferovanou metodu vrácení (doručení na sběrné místo nebo převzetí dopravcem na preferované adrese) a zaškrtněte políčko odpovídající důvodu vašeho vrácení. Poté vytiskněte vygenerovaný štítek.

2) Zabalte výrobky a přiložte k nim štítek pro vrácení zboží

Zabalte produkt do jeho původní krabice (lze použít i jiný obal, ale důrazně doporučujeme recyklaci tam, kde je to možné) a nalepte nový štítek tak, aby byl zakryt původní štítek s doručovací adresou.

3) Odevzdejte zásilku ve sběrném místě nebo předejte dopravci

Odevzdejte zásilku ve sběrném místě nebo počkejte, až si ji od vás převezme dopravce ve stanoveném datu.

4) Počkejte na potvrzení o vrácení zboží a vrácení peněz

Potvrzení vám zašleme e-mailem, jakmile bude vaše objednávka správně vrácena do našeho skladu a zpracováno vrácení peněz (2–4 pracovní dny).

V případě jakýchkoliv otázek se podívejte na stránku Často kladené dotazy týkající se vrácení zboží. Máte-li připomínky nebo podněty ohledně procesu vrácení peněz, neváhejte nás kontaktovat.