Pro Programme – Smluvní podmínky

The North Face®, divize mezinárodní společnosti VF International Sagl (dále jen „společnost The North Face“), nabízí členství v programu THE NORTH FACE Pro Programme (dále jen „program“) na svém webu na adrese , a dalších adresách v příslušných jazycích. Členství v Pro Programme se řídí následujícími smluvními podmínkami (dále jen „podmínky“).

Registrací členství v programu, přístupem, využíváním jeho výhod a podílením se na jeho členské základně potvrzujete, že i) jste starší 18 let a že ii) s těmito podmínkami souhlasíte.

Přístup do programu je vyhrazen profesionálům ze spřízněných oborů, které společnost THE NORTH FACE podporuje. Členství v programu je třeba každoročně obnovovat.

Přihlášky do programu posuzujeme individuálně a členství udělujeme až po důkladném vyhodnocení dle vstupních podmínek uvedených níže. Tyto podmínky jsou však jen orientační a záměrně nejsou vyčerpávající. Společnost The North Face si vyhrazuje právo zvážit i další přihlášky, které s těmito podmínkami souvisejí jen volně.

Přihlášením do tohoto programu vás žádáme o dodržování jeho pravidel a podmínek. Vyplněním přihlášky berete na vědomí obsah těchto podmínek a zavazujete se k dodržování povinností popsaných níže.

Před podáním přihlášky si prosím přečtěte všechny níže uvedené informace včetně podmínek užívání a zásad ochrany osobních údajů. Před odesláním žádosti o členství musíte provést všechny požadované kroky a přiložit povinné přílohy dle instrukcí uvedených níže.

VSTUPNÍ PODMÍNKY A VYHODNOCOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

V přihlášce do programu musíte poskytnout své jméno a přidruženou osobní nebo pracovní e-mailovou adresu, které souhlasí s údaji uvedenými na potvrzení o probíhajícím pracovním poměru / aktivní účasti v následujících kategoriích zaměstnání:

OUTDOOROVÝ PRŮMYSL: Zaměstnanci na plný úvazek u outdoorových značek, jejich dodavatelů a distributorů, jejichž zaměstnavatelé jsou členy organizací, jako je ISPO, EuroBike nebo EFTTA, a nabízejí zaměstnancům TNF/VF reciproční dohodu.

HORŠTÍ VŮDCI A VŮDKYNĚ: Horští a horolezečtí vůdci a vůdkyně s certifikací od vnitrostátní nebo regionální organizace pracující na plný úvazek pro zavedenou outdoorovou společnost.

INSTRUKTOŘI A INSTRUKTORKY ZIMNÍCH SPORTŮ: Instruktoři a instruktorky lyžování / zimních sportů s licencí od vnitrostátní asociace, kteří během zimní sezóny soustavně vyučují několik dní v týdnu.

PÁTRACÍ A ZÁCHRANNÉ TÝMY (SAR): Aktivní členstvo pátracích a záchranných organizací (jako je horská služba) s dokladem o členství a účasti na pátracích a záchranných činnostech.

SKI PATROL / LYŽAŘSKÁ HLÍDKA: Lyžařské hlídky a odborníci na lavinovou/sněhovou bezpečnost pracující na plný úvazek ve skiareálech.

PRŮVODCI/PRŮVODKYNĚ A INSTRUKTOŘI/INSTRUKTORKY BACKCOUNTRY / HORSKÉ TURISTIKY / TRAILOVÉHO BĚHU: Průvodci a průvodkyně pracující na plný úvazek.

PERSONÁL HORSKÝCH RESORTŮ: Zaměstnanci a zaměstnankyně horského resortu pracující na plný úvazek v managementu nebo přímo v terénu. Žádosti personálu z pohostinství a dalších přidružených profesí nebudou přijaty.

PERSONÁL HOROLEZECKÝCH STĚN: Zaměstnanci a zaměstnankyně lezeckých stěn.

OUTDOOROVÁ MÉDIA / PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE: Zaměstnanci a zaměstnankyně pracující na plný úvazek v zavedených redakcích a médiích zaměřených na outdoorové aktivity, včetně fotografů a fotografek nebo kameramanů a kameramanek. Daná osoba musí většinu času pracovat venku v přírodě.

ČLENSTVO NEVLÁDNÍCH A NEZISKOVÝCH ENVIRONMENTÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Zaměstnanci a zaměstnankyně pracující na plný úvazek v nevládních organizacích, které se zabývají ochranou a správou životního prostředí. Včetně profesí spojených s cyklistikou, outdoorovými aktivitami a biologií a dalších profesí starajících se o revitalizaci krajiny. Přihlášky dobrovolníků a dobrovolnic nepřijímáme.

JAK PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ A HODNOCENÍ?

Nezapomeňte včas zaslat požadované přílohy k přihlášce. Pokud máte ohledně přihlášky jakékoliv dotazy, neváhejte a napište nám na adresu tnfeuropepro@ipa-connect.com.
Po zaslání požadovaných dokumentů a vyplnění všech informací obdržíte do dvou (2) dnů potvrzení o přijetí nebo zamítnutí vaší žádosti o členství.

CO MŮŽE VÉST K ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY?

1. Přiložte veškerou požadovanou dokumentaci. Pokud od vás neobdržíme všechny patřičné doklady vaší způsobilosti k členství v programu, tak vaši žádost zamítneme.
2. Nezapomeňte použít svůj pracovní e-mail, pokud jej máte.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU – OBECNÉ PODMÍNKY

1) Členství v programu by mělo být považováno za privilegium, spíše než za právo nebo nárok. V žádném případě se nejedná o přímé partnerství mezi společností The North Face a členstvem programu.

2) Členství v programu je určeno pouze pro osobní použití. Produkty zakoupené s využitím členské slevy jsou určeny výhradně pro osobní použití.

3) Prodej a/nebo darování zlevněných produktů je zakázáno. Není-li uvedeno jinak, nákup dárků nebo další prodej zboží nakoupeného s členskou slevou bude mít za následek ukončení členství v programu.

4) Členství v programu je nepřenosné a využití slevy je omezeno na schváleného člena. V případě sporu o vlastnictví členství bude registrace přiznána držiteli či držitelce účtu na e-mailové adrese uvedené při registraci a potvrzené společností The North Face. Pro účely těchto podmínek se oprávněným držitelem účtu rozumí fyzická osoba, která je k předložené e-mailové adrese přiřazena poskytovatelem internetu, poskytovatelem online služeb nebo jinou organizací (např. podnikem, vzdělávací institucí atd.), která je odpovědná za přidělování e-mailových adres pro doménu spojenou s předloženou e-mailovou adresou."authorized account holder" is the natural person who is assigned to the submitted email address by an internet provider, online service provider, or other organization (e.g., business, educational institution, etc.) that is responsible for assigning email addresses for the domain associated with the submitted email address.

5) Členství v programu vás opravňuje k maximální útratě ve výši 3 000 eur (nebo ekvivalentu ve vaší místní měně) během 12 měsíců členství. Společnost The North Face si vyhrazuje právo nákupy každého člena sledovat.

6) Společnost The North Face si vyhrazuje právo podmínky členství v programu kdykoliv změnit. V případě, že společnost The North Face tyto podmínky změní nebo upraví, oznámí veškeré změny prostřednictvím úprav tohoto dokumentu. Pokud se rozhodnete své členství zachovat i po změně podmínek, souhlasíte tím se zanesenými změnami. Změny programu, které může společnost The North Face provést, zahrnují mimo jiné: i) ukončení poskytování vybraných výhod členství; ii) změnu vstupních podmínek, iii) změnu limitu maximální útraty, iv) změnu způsobu fungování a uplatňování slev v programu.

7) Slevy a výhody členství v Pro Programme jsou důvěrné a určené pouze pro jeho členy a členky. Strany, které mají zájem o The North Face, ale v programu nejsou a na členství nemají nárok, budou odkázány na prodejny a webové stránky The North Face. Strany, které na členství v programu The North Face Pro Programme nárok mají, budou odkázány na stránku s přihláškou.

8) Zneužití programu, včetně nedodržení těchto podmínek a nedodržení podmínek používání webových stránek The North Face, na které tento dokument přímo odkazuje, prodej nebo směna (nebo pokus o prodej nebo směnu) výhod nebo propagačních nabídek, nadbytečné vracení veškerých nákupů, podvody nebo manipulace s jakoukoliv výhodou, včetně jakékoliv účasti v průzkumu, anketě nebo slosování, a jakékoliv zkreslení skutečností s tím související nebo jiné nevhodné chování, které společnost The North Face určí za porušení podmínek dle svého vlastního uvážení, může mít za následek zrušení členství daného člena nebo členky a budoucí vyloučení z účasti v programu a zrušení dříve vydaných, ale nevyužitých výhod. Podle našeho uvážení můžeme zneužití programu stíhat v plném rozsahu platných zákonů.

9) Souhlasíte s tím, že účast v programu, členství v programu a využívání jakýchkoliv produktů nebo služeb s programem souvisejících, včetně všech výhod, které v souvislosti s programem vznikají, je zcela na vaše vlastní riziko.

10) Své členství v programu můžete kdykoliv zrušit písemně na adrese zákaznického servisu The North Face. Zrušením členství v programu zároveň vymažete svůj účet v programu. Pracovníci prodejen The North Face jakékoliv problémy s členstvím v programu řešit nemohou.

11) Společnost The North Face nenese odpovědnost za události, které jsou mimo její kontrolu. Pokud je poskytování programu ovlivněno událostí, kterou nemůže ovlivnit, společnost The North Face o tom členy co nejdříve informuje a podnikne přiměřené kroky k minimalizaci dopadu události na program. Společnost The North Face se v maximálním rozsahu povoleném zákonem zříká jakýchkoli záruk za viry nebo jiné škodlivé kybernetické jevy vzniklé v souvislosti s programem, webovými stránkami a aplikací The North Face. Některé jurisdikce zřeknutí se předpokládaných záruk neumožňují. Na zákazníky ve Spojeném království se výše uvedené odmítnutí odpovědnosti nevztahuje.

12) Společnost The North Face vůči svým zákazníkům odpovídá za předvídatelné ztráty a škody způsobené z její strany. Pokud tyto podmínky nedodrží, odpovídá za ztrátu nebo škodu, kterou zákazník či zákaznice utrpí a která je předvídatelným důsledkem porušení těchto podmínek nebo selhání společnosti při vynaložení přiměřené snahy a dovedností. Společnost The North Face přitom neodpovídá za ztrátu nebo škodu, která není předvídatelná. Ztráta nebo škoda je předvídatelná tehdy, pokud je zcela zřejmé, že k ní dojde, nebo pokud jsme my i vy v době sjednání podmínek věděli, že k ní dojít může.

13) Společnost The North Face nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání webových stránek a aplikace The North Face, vaší neschopnosti používat webové stránky a aplikaci The North Face nebo v důsledku přerušení, pozastavení a změny webových stránek nebo aplikace The North Face z důvodů, které nejsou pod kontrolou společnosti VF, s výjimkou případů, kdy je taková škoda způsobena nedbalostí společnosti The North Face, jejích zástupců nebo distributorů nebo jejich zaměstnanců. Vaše zákonná práva tím nejsou dotčena a tato omezení platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Některé jurisdikce takové omezení odpovědnosti nepovolují. V takových jurisdikcích se na vás některá z výše uvedených omezení nemusí vztahovat.

14) Tímto společnost The North Face, její představitele, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, nástupce, postupníky, ředitele, vedoucí pracovníky, zástupce, poskytovatele služeb, prodejce, dodavatele a zaměstnance zbavujete odpovědnosti za jakékoliv nároky nebo požadavky, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a soudních výloh, vznesené jakoukoliv třetí stranou v důsledku vašich předložených požadavků nebo v souvislosti s nimi.

15) V maximálním rozsahu povoleném zákonem se program a tyto podmínky a jakékoliv nároky nebo spory vyplývající z nich nebo s nimi související nebo vaše používání webových stránek a aplikace The North Face řídí a vykládají podle hmotného práva Švýcarska bez ohledu na možnou kolizi právních předpisů.

16) Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek shledáno nezákonným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

17) Pokud dojde ke sporu, doporučujeme vám, abyste se před zahájením soudního řízení nejprve obrátili na naše oddělení služeb zákazníkům. Vážíme si našich vztahů se zákazníky a budeme se snažit vaše nároky vyřešit neformálně a urychleně.

JAK V RÁMCI ČLENSTVÍ NAKUPOVAT

Jako člen či členka programu máte při nákupu nárok na slevu, která je pro vás vyhrazena a jejíž výše a rozsah vám bude sdělen v uvítacím e-mailu. Vezměte prosím na vědomí, že členství v programu vás opravňuje k získávání pravidelných slev během 12 měsíců členství.
První nabízené slevy vám budou sděleny v uvítacím e-mailu, který obdržíte do sedmi (7) dnů po potvrzení členství.
Upozorňujeme, že některé položky mohou být z vašeho slevového příspěvku vyloučeny, mimo jiné například pánská a dámská bunda Retro Nuptse 1996.
Společnost The North Face si vyhrazuje právo přidávat nebo odebírat výrobky z nabídky produktů programu podle vlastního uvážení. Vyloučené produkty budou uvedeny v e-mailu, který jste obdrželi, spolu s promokódy, které je pro uplatnění slev třeba použít. Slevu z programu nelze uplatnit zpětně.
Přístup ke slevě v rámci programu je možný pouze online. Jakékoliv vrácení objednávky musí být provedeno online a lze je spravovat na naší stránce Vrácení zboží.
Na objednávky zadané prostřednictvím programu se vztahují všeobecné obchodní podmínky společnosti The North Face. Pravidelně budete dostávat provozní e-maily týkající se programu. Ty mohou obsahovat informace o vašem přihlášení do programu a souvisejících výhodách, jako jsou slevy a promokódy.
Pokud chcete, abychom vám veškerá sdělení přestali posílat, budeme vás muset z programu předčasně odhlásit. Pokud byste pak chtěli svůj účet zrušit, můžete se obrátit na zákaznický servis prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vezměte prosím na vědomí, že zrušení účasti v programu neznamená odhlášení odběru marketingového zpravodaje. Pokud už nechcete dostávat marketingové e-maily, můžete postupovat podle postupu uvedeného níže.

Pokud jste ve svém profilu udělili souhlas se zasíláním marketingových sdělení, budete navíc dostávat e-maily týkající se propagačních akcí, událostí a dalších propagačních aktivit. Pokud se chcete odhlásit z odběru propagačních e-mailů společnosti The North Face, můžete tak učinit kdykoliv. Můžete kliknout na odkaz pro odhlášení odběru v jednom z marketingových e-mailů, jež jste obdrželi, kontaktovat zákaznický servis nebo napsat e-mail na adresu privacy_europe@vfc.com. Propagační e-maily o produktech a službách společnosti The North Face vám budeme zasílat, pokud jste k zasílání takových e-mailů předem udělili souhlas.
Další informace o zpracování osobních údajů můžete získat z našich zásad ochrany osobních údajů, případně můžete také kontaktovat naši kancelář pro ochranu osobních údajů v regionu EMEA na adrese privacy_europe@vfc.com.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, MARKETING A PROFILOVÁNÍ

Registrací potvrzujete, že jste si přečetli zásady ochrany osobních údajů týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů v rámci programu a že jste jim porozuměli.
Zpracování veškerých osobních údajů účastníků je nezbytné pro umožnění účasti v programu a bude prováděno společnostmi The North Face a IPA CONNECT, LLC (dále jen „IPA“) jako nezávislými správci údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými zákony a předpisy, které se vztahují na zpracování osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR), a budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění zde popsaných účelů zpracování údajů, s výjimkou případů, kdy jsou zákonem stanoveny delší nebo kratší doby uchovávání.

Upozorňujeme, že vaše údaje budou zpracovávány:
a) za účelem vyhodnocení vaší přihlášky do programu budou údaje zpracovány agenturou IPA.
IPA bude vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnými místními zákony o ochraně osobních údajů, nařízeními a pokyny vydanými příslušnými orgány pro ochranu osobních údajů (dále jen „zákony o ochraně osobních údajů“). Naše postupy se řídí evropskými předpisy o ochraně osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů mohou účastníci získat v zásadách ochrany osobních údajů a/nebo na adrese tnfeuropepro@ipa-connect.com.
b) Pro účely správy přihlášky do programu a členství v tomto programu budou údaje zpracovávány společností The North Face v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že po registraci do programu budete dostávat provozní e-maily týkající se programu. Ty mohou obsahovat informace o vašem přihlášení do programu a souvisejících výhodách, jako jsou slevy a promokódy.
Pokud budete chtít přestat dostávat veškerá sdělení, budeme vás muset z programu předčasně odhlásit. Pokud byste v takovém případě chtěli svůj účet zrušit, můžete se obrátit na zákaznický servis prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vezměte prosím na vědomí, že zrušení účasti v programu neznamená odhlášení odběru marketingového zpravodaje. Pokud už nechcete dostávat marketingové e-maily, můžete postupovat podle postupu uvedeného v části C níže.
c) Pokud jste ve vašem profilu udělili souhlas se zasíláním marketingových sdělení, budete navíc dostávat e-maily týkající se propagačních akcí, událostí a dalších propagačních aktivit. Pokud se chcete odhlásit z odběru propagačních e-mailů společnosti The North Face, můžete tak učinit kdykoliv. Můžete kliknout na odkaz pro odhlášení odběru v jednom z marketingových e-mailů, jež jste obdrželi, kontaktovat zákaznický servis nebo napsat e-mail na adresu privacy_europe@vfc.com. Propagační e-maily o produktech a službách společnosti The North Face vám budeme zasílat, pokud jste k zasílání takových e-mailů předem udělili souhlas.
Další informace o zpracování osobních údajů můžete získat z našich zásad ochrany osobních údajů. Případně můžete kontaktovat i naši kancelář pro ochranu osobních údajů v regionu EMEA na adrese privacy_europe@vfc.com.